ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

Kontakty

Zemědělské obchodní družstvo Předslavice

IČO: 00113913
DIČ: CZ00113913
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Strakonice
č.ú.: 2418291/0100

Předslavice 2
387 01 Předslavice

e-mail: zod.predslavice@quick.cz
telefon - ústředna: 383 372 585
telefon - předsedkyně Ing. Blažena Štouralová: 606 655 675

Rostlinná výroba
vedoucí rostlinné výroby Ing.Dita Havrdová 602 419 758
mechanizátor Pavel Kudrle 724 810 590
technik Tomáš Řezník 602 620 240

Živočišná výroba
vedoucí živočišné výroby Ing. Jana Chvostová 724 844 048
Pavel Čech 724 809 474

Správa družstva
hlavní ekonom Ing. Monika Červenková 383 372 585
kuchyň Antonie Jiroušková 731 655 704
dílna Čepřovice Stanislav Trojan 731 655 916

Pracovní doba: 7:00 - 15:30

 

Zemědělsky svaz ČR