ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

Živočišná výroba

Živočišná výroba je hlavně zaměřena na výrobu mléka . chová se převážně červenostrakatý skot, celkem 1330 ks. Dojnice jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích o kapacitě 475 ks na farmě v Litochovicích, na dalších farmách je odchováván mladý chovný skot a býci jsou vykrmováni na farmě Střítež.

Krávy bez tržní produkce mléka a dojnice před otelením jsou na pastvě.