ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO PŘEDSLAVICE

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilnin, řepky ozimé a brambor, zejména škrobárenských. Dále jsou pěstovány krmné plodiny pro skot.